Geen kritiek leveren in een brainstorm? Onzin!

Brainstorm1

Auteur: Joep Welschen

De brainstorm is een eeuw geleden uitgevonden door Alex Osborn, een gepassioneerd reclameman. Doel was het generen van nieuwe ideeën voor bedrijven. Wereldwijd wordt nog steeds gebrainstormd volgens de ideeën uit zijn boek Your Creative Power. Eén puntje: het werkt voor geen meter!

Wat gebeurt er tijdens een ouderwetse brainstorm?

–       Er mag niet geoordeeld worden en er mag geen kritiek worden geleverd;
–       Aangemoedigd wordt om zoveel mogelijk ideeën te spuien;
–       Hoe meer ideeën hoe beter.

Denk aan je laatste brainstorm en je zult zien dat de meeste ideeën komen van de meest extroverte teamleden. Hele goede meer introverte teamleden zullen nauwelijks aan het woord zijn gekomen.

Hoe kun je het beter doen?

Moedig (opbouwende) kritiek aan en maak er een gezonde discussie van zonder persoonlijk te worden. Een scherper debat levert nieuwe inzichten op en dwingt de deelnemers om hun eigen ideeën continu te heroverwegen.

Daarnaast is het maar de vraag of brainstormen in een groep het meeste en beste resultaat oplevert. Beter werkt het zogenaamde “Brainswarming”. Daarbij start je door een probleem of een doel op het whiteboard te schrijven. Vervolgens schrijf je onderaan het whiteboard welke resources beschikbaar zijn om het probleem aan te pakken. Ieder teamlid schrijft vervolgens op hoe zij elk onderdeel zelf willen tackelen. Oftewel individueel aan de slag, maar wel binnen een groter kader. Vervolgens gaan teamleden die natuurlijke “top-down” denkers automatisch het doel verfijnen, terwijl anderen die “bottom-up” denkers zijn, uitwerken in middelen en resources om het probleem aan te pakken.

De magie vindt plaats in het midden, waar deze twee denk- groepen elkaar weer tegen komen.

En geloof mij: dan wordt het echt leuk!