Dé 20 oorzaken voor mislukking van start-ups

Startup

Auteur: Joep Welschen

CB Insights heeft 101 mislukte start-ups onderzocht om uit te vinden wat de belangrijkste redenen waren waarom ze binnen 20 maanden na oprichting ten onder gingen. Het onderzoek werd 24 september 2014 gepubliceerd. Deze informatie is met name interessant omdat we daarmee kunnen bepalen waar dus grote aandacht op moet worden gericht om te voorkomen dat jouw start-up mislukt.

1. Niemand zit er op te wachten
Met stip op nummer 1 stond met 42%: geen marktbehoefte. Oftewel: leuk dat je het allemaal bedacht hebt, maar niemand zit op jouw product of dienst te wachten. Dit is te voorkomen door te investeren in goed marktonderzoek en test pilots of klantenpanels zodat je van tevoren weet of er wel echt vraag en behoefte is naar je product of dienst.

2. Geldproblemen
Met 29%: onvoldoende cash. Oftewel: geen goede cashflow planning gemaakt en/of gebrek aan financiers/investeerders. Superbelangrijk om ook dit traject vooraf goed voor te bereiden, zodat je precies weet welke financieringsbehoefte je door welke partij en wanneer kunt vervullen.

3. Niet de juiste mensen
Met 23%: het verkeerde team. Niet de juiste mensen in je team om de belangrijkste vakgebieden af te dekken en/of niet de juiste synergie en klik binnen de teamleden.

4. Concurrentie is te zwaar
Met 19%: te zware concurrentie. Ook dit is af te vangen door goed markt- en concurrentie-onderzoek. Hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld het 5-krachtenmodel van Porter en een SWOT-analyse.

5 -20: Alle andere oorzaken
5. Prijs en kostenissues – 18% 6. Slecht product – 17% 7. Gebrekkig of ontbrekend businessplan – 17% 8. Slechte marketing – 14% 9. Niet luisteren naar feedback van klanten – 14% 10. Slechte producttiming – 13% 11. Geen focus – 13% 12. Slechte relatie van het team met de investeerders 13. Geen goede dna bepaling/core branding – 10% 14. Gebrek aan passie – 9% 15. Slechte locatie – 9% 16. Niet kunnen interesseren van investeerders/financiers – 8% 17. Juridische kwesties – 8% 18. Niet gebruiken van een netwerk/adviseurs – 8% 19. Burn out – 8% 20. Niet kunnen aanpassen aan een veranderende markt 7%